Hallinto

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii vuosina 2011 - 2014 valittu kirkko-valtuusto. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Kimmo Tuomi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Kurumaa. Sihteerinä on virkansa puolesta Arto Laaja.

Ahonkivi Susanna
Esala Antti
Koskiniemi Aulikki
Kurumaa Liisa, vpj
Lapikisto Ari
Mallenius Reija
Mieskonen Anne
Peltoniemi Arto
Poikkeus Reijo
Sahakoski Pirkko
Sillanpää Tuula
Syväoja Hannu
Tuomi Kimmo, pj
Varis Anu-Liisa
Välimäki Rauno

Varajäsenet:
Suni Juha
Pulliainen Lea

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Johan Lampinen, varapuheenjohtajana Raimo Saarinen sekä sihteerinä taloudenhoitaja Arto Laaja. Kirkkoneuvoston kokouksissa on mukana myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen
Esala Antti Lapikisto Ari
Koskiniemi Aulikki Sahakoski Pirkko
Mallenius Reija Paloviita Terhi
Mieskonen Anne Pulliainen Lea
Poikkeus Reijo Peltoniemi Arto
Saarinen Raimo vpj. Valkama Aini
Sillanpää Tuula Ahonkivi Susanna
Syväoja Hannu Nieminen Tuula

Välimäki Rauno

Varis Anu-Liisa